Auteursrecht, ook bekend als copyright

Alle afbeeldingen van deze site vallen onder het auteursrecht.

Dientengevolge mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevenbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch of op een andere wijze vervormd, zonder voorafgaande toestemming van de desbetreffende copyright eigenaar.

Ter informatie:
Artikel 1 van de Auteurswet 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt:
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Voor het gebruik of koop van een bestand van deze site kan men contact opnemen met de fotograaf.